Star Party degli Iblei 2013
Agriturismo Val d'Anapo, ctr. Giambra, Càssaro.